Tajemniczy Klient Audyt Bezpośredni

ludziem

Badanie Tajemniczy Klient polega na wcieleniu się audytora w rolę zwykłego klienta. Osoby pretendujące do tej roli są dokładnie dobierane do profilu badania.

Po pełnym przeszkoleniu i zapoznaniu się ze standardami firmy odwiedzają wyznaczone punkty i zgodnie z ustalonym scenariuszem przeprowadzają dokonują oceny zachowania wg obszarów kompetencyjnych.

Jako klienci zgłaszają się do pracowników z typowymi problemami, reklamacjami (dobieramy indywidualnie Tajemniczego Gościa co do wieku lub czy narodowości), analizując zachowanie pracowników objętych badaniem.

Zadaniem audytora jest zwrócenie uwagi m.in. na:

 • profesjonalne podejście personelu do klienta,
 • sposób porozumiewania się pracownika z klientem,
 • przestrzeganie standardów firmy,
 • inne aspekty, ustalane indywidualnie ze zleceniodawcą.

Następnie audytorzy wypełniają szczegółowe ankiety, na podstawie których koordynatorzy stworzą raport dla Państwa firmy.

Nasi regionalni koordynatorzy to osoby mające doświadczenie w obsłudze klienta, m. in. w dobrach luksusowych, gdzie standardy są na najwyższym poziomie. Dzięki czemu służą fachową wiedzą przy tworzeniu scenariuszy wizyt oraz sporządzaniu raportów.

W końcowym raporcie znajdą się szczegółowe informacje dotyczące wizyty, spostrzeżenia oraz wnioski. Dodatkowo zasugerujemy, co należy poprawić, co dodać a z czego zrezygnować żeby podnieść poziom jakości obsługi klienta.

ETAPY:

 1. ustalenie z Klientem szczegółów badania
 2. sporządzenie scenariusza wizyty i skali ocen pracowników
 3. wybór i szkolenie odpowiednich audytorów
 4. realizacja badania według scenariusza
 5. wypełnienie ankiety z wizyty
 6. tworzenie raportu końcowego dla Klienta

OBSZARY:

 1. Obsługa klienta
 2. Doradztwo
 3. Kompetencje sprzedażowe
 4. Kompetencje techniczno-produktowe
 5. Estetyka lokalu/punktu

Naszą ofertę zawsze dopasowujemy do indywidualnych potrzeb naszego Klienta. Dla każdego audytu tworzymy odpowiednie narzędzia badawcze. Cykle czasowe i periodyczność badań również ustalamy zgodnie z Państwa wymaganiami.

Tajemniczy Klient

kontakt telefoniczny 535 77 12 17

Uwaga!!!
Jako jedna z nielicznych agencji na rynku korzystamy z własnych zasobów operacyjnych tj. nie podzlecamy realizacji projektów podwykonawcom z branży.

Ostatnie wpisy