Tajemniczy klient audyt telefoniczny

Tajemniczy Klient Audyt Telefoniczny to rodzaj audytu zdalnego,w którym badana jest jakość obsługi klienta w call center lub przez zapytania kierowane telefonicznie do placówek firmy.
Oceniamy m.in. czas oczekiwania na połączenie, wiedzę na temat produktu, cierpliwość czy zaangażowanie w pomoc klientowi.
Wywiad telefoniczny – jest popularną i dosyć tanią metodą badania jakości obsługi klienta.