Tajemniczy klient w przedszkolu

Trudno znaleźć miejsce, w którym badanie typu tajemniczy klient(ang. Mystery Client) byłoby niemożliwe do zrealizowania. W dniu dzisiejszym prześledzimy przebieg audytu w przedszkolu. Chociaż często najważniejszym kryterium wyboru miejsca , w którym rodzice decydują się powierzyć pod opiekę swoje dzieci jest lokalizacja, placówki wciąż prowadzą między sobą konkurencję na płaszczyźnie jakościowej. Zadaniem tajemniczego klienta będzie wcielenie się w rolę osoby będącej w trakcie procesu dokonywania wyboru przedszkola dla swojego dziecka.

Audyt powinien przebiec z udziałem dorosłego i dziecka w wieku przedszkolnym, którego obecność umożliwi uzyskanie wiarygodnych oraz miarodajnych rezultatów. Analizie podlegać będzie jedynie rozmowa z pracownikami, ocena warunków oraz ewentualny „dzień próbny”, a nie codzienne funkcjonowanie placówki, ponieważ chcemy się skupić na procesie rekrutacji.

Podczas badania, naszego tajemniczego klienta interesuje pierwsze wrażenie – schludność budynku, podwórka wokół niego, atmosfera wnętrza – ważnym jest, aby to wszystko głosiło wszem i wobec „bezpieczeństwo, zabawa i nauka”. Pracownicy powinni na pierwszy rzut oka wydawać się opiekuńczymi, odpowiedzialnymi oraz cierpliwymi wobec dzieci, a ich podopieczni powinni świadczyć o tym, że to prawda.

W następnej kolejności, należy sprawdzić, na ile pierwsze wrażenie jest zgodne z pozostałymi. Jeśli jest taka możliwość, tajemniczy klient prosi o możliwość zostawienia dziecka z grupą i wychowawcą na czas rozmowy. Podczas niej, zadaje pytania dotyczące zasad i warunków funkcjonowania, możliwości dostosowania ich do dziecka i rodziców, stołówki, wyjazdów na „zielone przedszkola” oraz dodatkowych opłat, jednocześnie obserwując poczynania swojej pociechy i rówieśników. Po usłyszeniu odpowiedzi, przychodzi czas na zasięgnięcie opinii dziecka. Chociaż wiadomo, że trzeba podchodzić do niej z pewnym dystansem, może mieć ona kluczowe znaczenie. Tak, jak przy wielu decyzjach konsumenckich podejmowanych przez rodziców, przy wyborze przedszkola łatwo jest ulec prośbom i naleganiom potomka. Dlatego tak ważnym jest, ze strony biznesowej, żeby do nich trafić.
I na pewno, nie ma jednego sposobu na wszystkich, ale w tym przypadku, na szczęście nie trzeba się ograniczać – opiekunowie mają dużą elastyczność i możliwość indywidualnego podejścia do każdego z osobna.

Z całą pewnością, można tej metodyce zarzucić pewną niedokładność, wiążącą się z różnorodnością zachowań i gustów dzieci, lecz maleje ona wraz z ilością przeprowadzonych audytów. Wszakże, kto powiedział, że należy poprzestać na jednym.