Tajemniczy klient na koncercie

 

Organizatorzy koncertów często otrzymują skrajnie zróżnicowane informacje zwrotne, w zależności od osoby wyrażającej opinię. Powody do krytyki mogą być różne, ale w większości są kwestią stricte subiektywną. Badanie typu tajemniczy klient(ang. Mystery Client) służy uzyskaniu bardziej obiektywnego spojrzenia, które może prowadzić do ogólnej poprawy jakości organizowanych wydarzeń.

Kryteria podlegające ocenie podczas audytu to m.in.: proces zakupu biletu, bezpieczeństwo, porządek, sprawność pomocy medycznej, catering, dostęp do informacji o koncercie,

Pierwszym kryterium podlegającym ocenie podczas audytu jest proces zakupu biletu; obecność różnych kanałów dystrybucji oraz ich sprawność.  Organizatorzy dużych wydarzeń kulturalnych, na które popyt znacznie przekracza podaż, mogą sobie pozwolić na wybranie tylko jednego kanału, który przyniesie im największe korzyści, tak jak np. umowa ekskluzywna z serwisem internetowej sprzedaży biletów. Natomiast jeśli chodzi o eventy, na które zdobycie klientów stanowi wyzwanie, należy umożliwić kupno jak największej ilości osób. Z tego powodu audytor powinien przetestować, na ile dobrze działają metody dystrybucji.

Chcąc skorzystać z zakupionego biletu, musimy najpierw skierować się do bramek, gdzie następuje kontrola osobista, czyli wstęp do punktu drugiego w raporcie: bezpieczeństwa. Tajemniczy klient ocenia rzetelność rewizji na sobie, ale i obserwuje, jak ona przebiega na innych uczestnikach. Po przejściu przez bramki, trzeba zwrócić uwagę na rozstawienie ochrony i stewardów wewnątrz obiektu, na którym odbywa się koncert. Powinni oni pokrywać przestrzeń bez pozostawiania tzw. „martwych stref”, czyli obszarów niepilnowanych, przy tym zwracając uwagę na wszelkie podejrzane aktywności. Na wypadek, gdyby coś jednak umknęło ich uwadze, powinien być zamontowany system monitoringu, więc audytor powinien również rozglądać się za kamerami, przywiązując wagę do ich rozmieszczenia.  Trudniej jest dokonać trafnej, obiektywnej klasyfikacji bezpieczeństwa pod sceną – trzeba posłużyć się obserwacjami i wrażeniami, które są w dużej mierze zależne od miejsca zajmowanego przez audytora, co znacznie obniża wartość opinii w tym względzie. Podobnie z podstawową opieką medyczną, którą zresztą nie zawsze można osobiście sprawdzić, zwłaszcza, kiedy koncert dostarcza dużej ilości pacjentów.

Ważnym elementem każdej imprezy tego typu jest catering, który pozwoli gościom zachować siły na dłuższy czas. Nie ma miejsca dla wysokoprocentowego alkoholu ani potraw „ryzykownych”, które mogą wywołać zatrucie pokarmowe. Forma podania napojów i posiłków, ich jakość, obsługa, forma płatności, wszystko znajdzie odzwierciedlenie w formularzu tajemniczego klienta.

Kolejny na liście jest porządek na imprezie. Mowa głównie o wystarczającej ilości koszów na śmieci, bo realistycznie patrząc, niemożliwym jest całkowite zapobiegnięcie śmieceniu, ale obowiązkiem organizatora jest zapewnienie jak najlepszych warunków do tego.

Zamiast na samym występie artystycznym, nasz tajemniczy klient skupi się na jakości produkcji – zarówno dźwiękowej, jak i wizualnej. Ocenie podlega nagłośnienie, czystość dźwięku, efekty pirotechniczne, świetlne, obraz wyświetlany na ekranie, konstrukcja sceny oraz wszystkie elementy występu, za które odpowiedzialność bierze organizator.

Efektywna analiza takiego badania pomoże stworzyć zainteresowanie wydarzeniami samym szyldem przedsiębiorstwa, nie wykorzystując już tylko popularności zaproszonego artysty. Utrzymanie stałych, wysokich standardów oczywiście wymaga dużych inwestycji, ale jest najpewniejszą drogą wstąpienia na wyższy poziom rynku, a dzięki dobrze przeprowadzonemu badaniu tajemniczego klienta zyskujemy świadomość, gdzie te dodatkowe zasoby są potrzebne.