Kwestionariusz badawczy poświęcony jest badaniom atrybutów opakowania jajek.

1. Czy jada Pan/Pani jaja?


Proszę zapoznać się z grafikami

Rys. 1
Rys. 2
Rys. 3

2. Który z przedstawionych produktów według Pana/Pani jest najzdrowszy?


Proszę zapoznać się z grafikami

Rys. 1
Rys. 2
Rys. 3

3. Który z przedstawionych produktów nie zawiera w Pana/Pani ocenie GMO (genetycznie modyfikowane organizmy)?


Proszę zapoznać się z grafikami

Rys. 1
Rys. 2
Rys. 3

4. Który z przedstawionych produktów wybrałby Pan/Pani zakładając, że byłyby w podobnej cenie?


4.1. Dlaczego?


Proszę zapoznać się z grafikami

Rys. 4

Rys. 5

5. Jaki wpływ na wartość zdrowotną jaj ma wg Pana/Pani informacja zawarta na następujących oznaczeniach (rys. 4 i rys. 5)?Proszę zapoznać się z grafikami

Rys. 6

Rys. 7

6. Opierając się o przedstawione oznaczenia (rys. 6 i rys. 7), czego dotyczą certyfikaty?Proszę zapoznać się z grafikami

Rys. 6

Rys. 7

7. Czy byłby Pan/Pani skłonny nabyć produkt spożywczy (jaja) oznaczone znakami przedstawionymi na niniejszej stronie (rys. 6 i rys. 7)?


Proszę zapoznać się z grafikami

Rys. 8

Rys. 9

8. Jakie znaczenie ma wg Pana/Pani następujące oznaczenie (rys. 8 i rys. 9)?Proszę zapoznać się z grafiką

Rys. 10

9. Opierając się o przedstawione oznaczenia (rys. 10), czego dotyczy certyfikat?Proszę zapoznać się z grafiką

Rys. 10

10. Czy byłby Pan/Pani skłonny nabyć produkt spożywczy (jaja) oznaczone znakami przedstawionymi na tej stronie (rys. 10)?

Metryczka

M1. Płeć

M2. Wiek

M3. Status zawodowy

M4. Dochód netto

M5. Kod pocztowy

M6a. Miejscowość

M6b. Ulica

M6c. Budynek

M6d. Lokal

M7. Telefon

M8. Ankieter

nowa ankieta