Czy warto zaufać produktom markowym?

W poprzednim artykule obiecaliśmy, iż zaraz jak tylko minie okres przysłowiowych czternastu dni na rozpatrzenie reklamacji powrócimy do tematu jakości procesu obsługi reklamacyjnej serwisu marki Dell.

Tak jak wspomnieliśmy poprzednio, nasz laptop drogą kurierską został dostarczony w całości do serwisu (o tym fakcie powiadomiła nas automatyczna sekretarka na numer telefonu komórkowego). Następnie w trzecim dniu otrzymaliśmy wiadomość na pocztę elektroniczną o statusie reklamacji. W nawiązaniu do wypowiedzi serwisu przedstawiliśmy nasze stanowisko w/w sprawie, po czym postanowiliśmy, iż damy czas do zastanowienia się pracownikom serwisu, celem ponownej weryfikacji przedmiotowej usterki. I tutaj zatrzymamy się na moment, nasza argumentacja – poparta materiałem dowodowym została uznana przez drugą stronę (ponowny kontakt elektroniczny serwisu w tej sprawie). Finalnie, nasz notebook dotarł do siedziby firmy przed okresem 14 dni, profesjonalnie zapakowany wg procedur marki Dell i kuriera.

Reasumując,  małe potknięcie obsługi w początkowej fazie przyjmowania reklamacji było raczej incydentalne. Ujmując całościowo proces obsługi reklamacji tj. postępowania na etapie telefonicznym (byliśmy trudnym klientem), odbiór przesyłki, korespondencja z klientem, proces usunięcia usterki (nowe komponenty), call back, oceniamy standardy obsługi reklamacji marki Dell bardzo wysoko.